PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

CÓ ĐỘNG LỰC ĐỦ MẠNH ĐỂ VƯỢT KHỎI VÙNG AN TOÀN

Thời còn đi học thì đi sinh hoạt nhà thờ , vào nhà thờ học thì ít mà chơi thì nhiều, cả nhóm 6 đứa chơi với nhau từ bé, chỉ mong đến ngày Chủ Nhật được đi vào nhà thờ chơi. Nhớ thời trẻ trâu ấy vui lắm, đi hái trộm táo, chơi những …

CÓ ĐỘNG LỰC ĐỦ MẠNH ĐỂ VƯỢT KHỎI VÙNG AN TOÀN Read More »